Toimintakertomus 2023

JOHDANTO

Toimintavuoden keskeisenä tehtävänä oli vahvistaa pienten yhdistysten toimintaa. Jos kiinnostuksen lisäämisen mittarina pidetään uusien jäsenten saantia, siinä onnistuttiin. Useat yhdistykset – eniten Jyväskylä ja Jämsä –saivat uusia jäseniä ja nettolisäys oli 44 jäsentä.

Piirihallitus jalkautui maakuntaan kehityskeskustelukierrokselle. Tikkakoskella, Muuramessa, ja Äänekoskella hallitus kohtasi yhdistysten hallitukset. Lähtökohtana kehityskeskusteluille olivat aikaisemman vuoden toimintatiedot ja yhdistysten kehittämisajatukset.

Neljän senioripiirin (Lappi, Oulu, Pohjanmaa ja Keski-Suomi) kahden päivän tapaaminen oli Kalajoella. Järjestäjinä Oulun piiri ja Kalajoen kansalliset seniorit. Piirin edustajana osallistui Simo Tyynelä ja mukana olivat myös 
Eija Alakangas, Reijo Ekman ja  Pirjo Gustafson.

Sekä paikallisyhdistyksiä että senioripiirin hallitusta työllisti senioriliiton sääntöuudistus. Säännöt hyväksyttiin syyskokouksessa 20.11.2023 Laukaassa.

Senioripiirin jäsenmäärä oli 31.12.2023 yhteensä 1165. 


SENIORILIITTO

Valtuustokausi 2020 - 2023

Sirpa Teräväinen on toiminut Senioriliiton hallituksen varsinaisena jäsenenä, henkilökohtaisena varajäsenenä on ollut Heikki Palola. Hallituksen toimikausi on 2021-2023. Savonlinnan liittokokouksessa 7-8.6.23 valittiin Eija Alakangas varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi Heikki Palola. Uuden hallituksen toimikausi on 2023-2026.

Senioriliiton liittovaltuustossa 2020-2023 varsinaisina jäseninä Keski-Suomen kansallisesta senioripiiristä olivat Ilkka Niiranen ja Arja-Leena Peiponen. Ilkka Niirasen varajäsenenä toimi Reijo Ekman ja Arja-Leena Peiposen Eila Sallinen.

Uusiksi edustajiksi senioriliiton liittovaltuustoon valittiin varsinaisiksi jäseniksi Arja-Leena Peiponen varajäsenenä Eila Sallinen ja Reijo Ekman varajäsenenä Ulla Halttunen.

Eija Alakangas toimi myös European Seniors´ Unionissa (ESU).

Senioriliiton, senioripiirien, ja senioriyhdistysten uudet säännöt hyväksyttiin 
7.– 8.6.2023 Savonlinnan liittokokouksessa.

Liittovaltuustokauden 2023 – 2026 teema on ”Elämäniloa ja voimaa”


JÄRJESTÖTOIMINTA

Jäsenyhdistykset ja hallinto

Keski-Suomen kansallinen senioripiiri ry:n toimivat jäsenyhdistykset v. 2023
Jyväskylän seniorit ry
Jämsän seniorit ry
Karstulan kansalliset seniorit ry
Keuruun seniorit ry
Laukaan seniorit ry
Muuramen seniorit ry
Petäjäveden kansalliset seniorit ry
Saarijärven seniorit ry
Tikkakosken seniorit ry
Äänekosken kansalliset seniorit ry

Piirihallituksen puheenjohtajana oli Sirpa Teräväinen Jyväskylän senioreista, joka erosi tehtävistään 1.7.2023. Varapuheenjohtaja Simo Tyynelä toimi puheenjohtajan sijaisena loppuvuoden ja hänet valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi syksyn vuosikokouksessa.

Hallitukseen kuuluivat:

Arja Bastman, varasihteeri, varajäsenrekisterin hoitaja, Jyväskylä
Pekka Joutsen, piirinvaramessuvastaava, Jämsä
Ulla Halttunen, piirin sihteeri ja nettisivuvastaava, Muurame
Jorma Kiviranta, Äänekoski
Seppo Mäkiranta, kevätkokousvalmistelut ja messuvastaava ja FB-valokuvaaja, Jyväskylä
Liisa Moilanen, jäsenrekisterivastaava, Teams-vastaava, syyskokousvalmistelut, Laukaa
Ilkka Niiranen, Keuruu
Heikki Palola, Petäjävesi
Arja-Leena Peiponen, hyvinvointialuevastaava, Saarijärvi
Leila Saikkonen, Tikkakoski
Eila Sallinen, Karstula

Hallituksen ulkopuolella
Marja-Terttu Väisänen, taloudenhoitaja, KANSIO-tilitykset, Jyväskylä

Toiminnantarkastajina toimivat Tapio Heinonen Jämsästä ja Pentti Niekka Jyväskylästä, varatarkastajina Harri Lehtinen Saarijärveltä ja Henrik Hårdh Jämsästä.

Hallitus kokoontui kuusi (6) kertaa: 30.1., 27.2., 24,4., 28.8., 2.10., 15.12. 

Hallituksen suunnitteluseminaari pidettiin 28.8. Jämsässä, johon kutsuttiin myös jäsenyhdistysten sihteereitä.

Sääntömääräiset vuosikokoukset pidettiin seuraavasti: 
Kevätkokous 27.3.2023 Jyväskylässä: 25 äänivaltaisia ja 4 tarkkailijaa. 
Syyskokous 20.11.2023 Laukaassa: 25 äänivaltaista ja 6 tarkkailijaa.

Piirin kirkkopyhä järjestettiin 1.10.2023 Jämsässä. Osallistujia oli 47.

Koulutusta ja kehittämistä

Senioriliitto tarjosi runsaasti etäkoulutusta jäsenilleen ja varsinkin yhdistysten toimijoille. Aiheina ovat olleet jäsenrekisterin käyttö, KILTA-toiminnot, nettisivujen päivitys, tiedotus ja muut ajankohtaiset asiat, joihin toivotaan piirin yhdistysten jäsenien osallistuvan.

Piiri järjesti kansio-avustuksen turvin muutamia koulutuksia vuosikokousten yhteydessä sekä erilliskoulutuksina mm. Rohkeasti toimijaksi –valmennus ja Kohtaamistaidot yhdistyksissä. Myös Kannel-kuoroa tuettiin.

Jämsän senioriyhdistys osallistui RoSe-teemalla Jämsässä pidettyyn Ikäihmisten suvitapahtumaan 3.6.2023.

Keski-Suomen suurin matalan kynnyksen tapahtuma oli Kirkkopuiston Laudatur Jyväskylässä. Se toteutettiin kolmannen kerran 8.9.2023 ja siihen osallistui arviolta 300 henkilöä.

Jäsenjärjestöavustus 2023

Keski-Suomen piiri sai 2500 euron suuruisen avustuksen. Sillä tuotettiin elinvoimaa jäsenyhdistyksiin: kehityskeskustelut, sihteeripalvelut ja pienten yhdistysten virkistyspäivä. Lisäksi tuettiin yhdistysten markkinointia tilaamalla kaikkiin jäsenyhdistyskuntien kirjastoihin Patina -lehden vuosikerta.                           

Ansiomerkkien myöntäminen

Piirin hallitus puolsi kultaisia ansiomerkkejä seuraaville henkilöille:
04.05. Jyväskylän seniorit ry: Merja Kumpula , Marja-Terttu Väisänen
04.05. Muuramen seniorit ry: Ossi Kurki

Piirin hallitus myönsi hopeisen ansiomerkin:
27.02. Laukaan seniorit ry: Raija Homanen
02.10. Saarijärven seniorit ry: Harri Lehtinen, Risto Vesterinen
02.10. Jämsän seniorit ry: Veijo Naarajärvi, Simo Tyynelä

Verkosto- ja edunvalvontatyö

KENin toimintaan piiristä on osallistunut alkuvuodesta Sirpa Teräväinen ja loppuvuodesta Simo Tyynelä ja Arja-Leena Peiponen.

Senioripiiri on opintokeskus Kansion jäsen. Senioripiiri on Keski-Suomen järjestöareenan jäsen ja Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry, KYT:n jäsen
Seppo Mäkiranta oli edustajamme KYT:ssä 

Sirpa Teräväinen, Seppo Mäkiranta ja Kaija Heikura osallistuivat liiton edustajina SosteTalk -tapahtumaan 26.-.27.4.2023 Jyväskylässä.

Puheenjohtaja ja hyvinvointialuevastaava ovat osallistuneet hyvinvointialueen järjestöyhteistyöneuvotteluihin ja info -tilaisuuksiin.

Viestintä ja markkinointi

Senioripiiri oli Jyväskylän seniorit ry:n kanssa Hyvinvointimessuilla Jyväskylän Paviljongissa 15.-16.4.2023. Toimintaa esiteltiin n. 350 messuvieraalle ja vapaaehtoisia esittelijöitä osastolla oli 16. Messuille tuotettiin uusi senioripiirin esite.

Talous

Tilitoimistopalveluista on sopimus Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki - Osuuskunnan kanssa. Piirin toimintaa on rahoitettu senioriliiton toimintatuella. Tuki vuonna 2023 oli 3021,30€ ja määräytyi jäsenmäärän perusteella. Lisäksi piiri sai Kansalliselta senioriliitolta jäsenjärjestöavustusta 2500 €. Avustus käytettiin kokonaisuudessaan vuoden 2023 aikana. Avustuksen käyttö raportoitiin liitolle, ja avustus maksettiin marraskuussa 2023. Lisäksi saatiin messutukea 435,20 €.
Kansallisen Sivistysliiton (Kansio) koulutusavustus 2460,00 € kattoi osan
piirin järjestämien koulutustilaisuuksien kuluista. Saatu avustus sisälsi Kannel-kuoron harjoitustunteja, joiden osuus avustuksesta oli 1440 €. Kyseisestä avustuksesta 40 % jäi piirille ja 60 %, Jyväskylän yhdistykselle tilitettiin 864 €. 
Vuoden 2023 tilikauden toiminnallinen tulos oli -235,04 €.

Jämsässä 18.3.2024

Keski-Suomen kansallinen senioripiiri ry