Toimintakertomus 2022

JOHDANTO

Toimintavuoden keskeisenä tehtävänä oli vahvistaa pienten yhdistysten toimintaa. Jos kiinnostuksen lisäämisen mittarina pidetään uusien jäsenten saantia, siinä onnistuttiin. Kaikki yhdistykset saivat uusia jäseniä, vaikka nettolisäys jäikin 44 jäseneen. 

Piirihallitus jalkautui maakuntaan kehityskeskustelukierrokselle. Saarijärvellä, Jämsässä, Keuruulla ja Jyväskylässä hallitus kohtasi yhdistysten hallitukset. Lähtökohtana kehityskeskusteluille olivat vuoden 2021 toimintatiedot ja yhdistysten kehittämisajatukset. 

Toimintavuoden yksi kohokohta oli neljän senioripiirin; Lapin, Oulun, Pohjanmaan ja Keski-Suomen, tapaaminen teemalla Rohkeasti tulevaisuuteen Jyväskylässä. Toinen tärkeä kohtaamispaikka oli Kansallisen senioriliiton 50 v. juhlaristeily.
Sekä paikallisyhdistyksiä että senioripiirin hallitusta työllisti Senioriliiton sääntöuudistus, josta annettiin molemmilla tasoilla lausuntoja.

Vuosi huipentui Senioriliiton hallituksen päätökseen 9.12.2022 valita Jyväskylän seniorit ry Vuoden 2022 senioriyhdistykseksi. Tunnustus annettiin vasta toisen kerran. Jyväskylän seniorit on toiminut innovatiivisesti, uudistuvasti, laadukkaasti ja jäsenmääräänsä lisäten 107 jäsenellä. Innovatiivisuuden ydin on ollut matalan kynnyksen Rohkeasti seniori -tapahtuma ”Kirkkopuiston Laudatur”.

Senioripiirin jäsenmäärä 31.12.2022 oli 1117. Uusia jäseniä saatiin 176, mutta päättyneitä jäsenyyksiä oli 132. Jyväskylän ja Jämsän yhdistysten jäsenmäärä yhteensä oli 804, joka on 72% koko piirin jäsenmäärästä. Jyväskylän seniorit ry on Senioriliiton neljänneksi suurin yhdistys.

JÄSENYHDISTYKSET JA HALLINTO

Keski-Suomen kansallinen senioripiiri ry:n toimivat jäsenyhdistykset v. 2022

Jyväskylän seniorit ry
Jämsän seniorit ry
Karstulan kansalliset seniorit ry
Keuruun seniorit ry
Laukaan seniorit ry
Muuramen Seniorit ry
Petäjäveden kansalliset seniorit ry
Saarijärven seniorit ry
Tikkakosken kansalliset seniorit ry
Äänekosken kansalliset seniorit ry

Piirihallituksen puheenjohtaja on ollut Sirpa Teräväinen Jyväskylän senioreista, joka toimi myös piirin koulutusvastaavana. 
Hallitukseen kuuluivat:
Ahti Ojanen, varapuheenjohtaja, kevätkokousvastuu, Äänekoski
Arja Bastman, varasihteeri, varajäsenrekisterin hoitaja, Jyväskylä
Eila Sallinen, KENin puheenjohtaja 28.2. asti, Karstula
Ilkka Niiranen, KENin sihteeri 28.2. asti, Keuruu
Pekka Joutsen, varanettisivupäivittäjä, Jämsä
Ossi Kurki, viestintäkoordinointi ja -opastus, Muurame
Merja Kumpula, messuvastaava, 4 piirin tapaaminen, Jyväskylä
Liisa Moilanen, jäsenrekisterivastaava, Teams-vastaava, Laukaa
Heikki Palola, syyskokousvastuu, Petäjävesi
Arja-Leena Peiponen, RoSe-vastaava, hyvinvointialuevastaava, 4 piirin tapaaminen, kirkkopyhävastuu, Saarijärvi
Leila Saikkonen, RoSe-varavastaava, Tikkakoski
Simo Tyynelä, kotisivu- ja FB-vastaava, Jämsä
Hallituksen ulkopuolelta
Ulla Halttunen, sihteeri ja varaTeams-vastaava, FB-päivittäjä, Muurame
Marja-Terttu Väisänen, taloudenhoitaja, KANSIO-tilitykset, Jyväskylä

 Toiminnantarkastajina toimivat Tapio Heinonen Jämsästä ja Pentti Niekka Jyväskylästä, varatarkastajina Harri Lehtinen Saarijärveltä ja Henrik Hårdh Jämsästä.

 Hallitus kokoontui kuusi (6) kertaa. Hallituksen kokoukset pidettiin 31.1. Saarijärvellä, 21.2. Jämsässä, 25.4. Keuruulla ja 26.9 Jyväskylässä, näiden kokousten jälkeen pidettiin paikallisen senioriyhdistyksen hallituksen kanssa kehityskeskustelut. Lisäksi hallitus kokoontui 29.8. Laukaassa ja hallitusten vaihtoon 12.12. Jyväskylän Vaajakoskella.

Hallituksen suunnitteluseminaari pidettiin 29.8.Laukaan seurakuntatalolla, johon kutsuttiin myös jäsenyhdistysten sihteereitä.

Sääntömääräiset vuosikokoukset pidettiin seuraavasti: 
Kevätkokous 28.3.2022 Äänekoskella, osallistujina äänivaltaisia 21 ja tarkkailijoita 10. Syyskokous 21.11.2022 Petäjävedellä. osallistujina 19 äänivaltaista ja 14 tarkkailijaa.

Piirin kirkkopyhä järjestettiin 16.10.2021 Saarijärvellä. Osallistujia oli 40.

SENIORILIITTO

Valtuustokausi 2020 - 2023

Sirpa Teräväinen on toiminut Senioriliiton hallituksen varsinaisena jäsenenä,henkilökohtaisena varajäsenenä on ollut Heikki Palola. Hallituksen toimikausi on 2021-2023.

Senioriliiton liittovaltuustossa 2020-2023 varsinaisina jäseninä Keski-Suomenkansallisesta senioripiiristä olivat Ilkka Niiranen ja Arja-Leena Peiponen. Ilkka Niirasen varajäsenenä toimi Reijo Ekman ja Arja-Leena Peiposen Eila Sallinen.

Liittovaltuustokauden 2020 – 2023 teema on ”Rohkeasti tulevaisuuteen”. 

JÄRJESTÖTOIMINTA

Toimintavuonna toteutettiin jäsenlähtöistä ja yhdistystoimintaa uudistavaa toimintatapaa. Kokonaisjäsenmäärä kasvoi, vaikka viidessä yhdistyksessä jäsenmäärä väheni. Ilahduttavaa oli, että Tikkakosken kansalliset seniorit aktivoituivat toiminnassaan.

Yhdistyksiä ja piirin hallitusta työllisti Senioriliiton sääntöuudistusprosessi, joka käynnistyi vuoden 2020 liittokokousaloitteesta. Liittokokousaloitteen takana olivat Keski-Suomen ja Uudenmaan senioripiirit. Tavoitteena on ollut, että Senioriliiton uudet säännöt, piirien ja yhdistysten mallisäännöt hyväksyttänee 7. – 8.6.2023 Savonlinnan liittokokouksessa.

Koulutusta ja kehittämistä

Senioriliitto tarjosi runsaasti etäkoulutusta jäsenilleen ja varsinkin yhdistysten toimijoille. Aiheina ovat olleet jäsenrekisterin käyttö, KILTA-toiminnot, nettisivujen päivitys, tiedotus ja muut ajankohtaiset asiat.

Rohkeasti toimijaksi – valmennus järjestettiin 7.2.2022, 9.5.2022, 19.9.2022

Etsivä seniorityö
28.3. kevätkokouksen yhteydessä Äänekoskella oli Etsivä seniorityön 1. osa.
21.11. Petäjävedellä syyskokousta ennen koulutettiin Etsivä seniorityö 2. osa.
Jäsenjärjestöavustuksella toteutettavat kehittämishankkeet Keski-Suomessa, STEAN avustuskäytänteet ja Senioriliiton avustusjakoperusteet v. 2023
29.8. Laukaassa suunnitteluseminaarissa oli koulutuksen aiheina Opintokeskus Kansion tukikäytänteet, Senioripiirin koulutussuunnitelma 2023, Senioriliiton linjaukset v. 2023
koulutustarjonnaksi ja maakunnallinen edunvalvonta: osallisuuden ja vaikuttamisen areenat.

Neljän senioripiirin tapaaminen

Keski-Suomen senioripiiri järjesti 30.9. – 1.10.2022 neljän senioripiirin tapaamisen Lapin, Oulun ja Pohjanmaan senioripiirien kanssa. Seminaariin osallistui 31 senioria. Ensimmäisenä päivänä paneuduttiin piirien edunvalvontakysymyksiin, ajankohtaisesti keskiössä oli hyvinvointialueiden ja järjestöjen yhteistoiminta. Lisäksi jaettiin piirien hyviä käytänteitä. Toisena päivänä Senioriliiton toiminnanjohtaja Maarit Kuikan johdolla pohdittiin vapaaehtoisten johtamista sekä Senioriliiton ja piirijärjestöjen työnjakoa, odotuksia ja toiveita.

Rohkeasti seniori!  
RoSe on Senioriliiton hallinnoima valtakunnallinen hanke, joka käynnistyi vuoden 2019 keväällä. Piirin RoSe-yhteyshenkilöt ovat A-L Peiponen ja Sirpa Teräväinen. Toiminta jatkui toukokuun 2022 loppuun, mutta hankkeen materiaalia oli mahdollista saada loppuvuodestakin matalan kynnyksen tapahtumiin. 

Karstulan, Saarijärven ja Äänekosken senioriyhdistykset osallistuivat yhteisellä osastolla Yhdessä enemmän -messuille RoSe-teemalla Saarijärvellä 12.3.2022.

Jämsän senioriyhdistys osallistui RoSe-teemalla Jämsässä pidettyyn Ikäihmisten suvitapahtumaan 3.6.2022. 

Keski-Suomen suurin RoSe -hankkeessa innovoitu matalan kynnyksen tapahtuma oli Kirkkopuiston Laudatur Jyväskylässä. Se toteutettiin toisen kerran 9.9.2022 ja siihen osallistui n. 500 henkilöä.

Jäsenjärjestöavustus 2022
Senioriliitto sai STEA:lta 30 000 euron suuruisen avustuksen, joka osoitettiin lyhentymättömänä senioripiireille.

Keski-Suomen piiri sai 2000 euron suuruisen avustuksen. Sillä uudistettiin piirin toimintaa järjestämällä kehityskeskustelukierros sekä aktivoitiin jäsenyhdistysten toimintaa sihteeripalvelulla ja yhdistysten markkinointia tukemalla. Lisäksi kaikkiin jäsenyhdistyskuntien kirjastoihin tilattiin Patina -lehden vuosikerta.

Koulutuskoonti vuodelta 2022paikkajärjestäjäosallistujat
07.02.Rohkeasti toimijaksi valmennus osa 1Matarapiiri

7


28.03.Etsivä seniorityö 1  Äänekoskipiiri

27


04.04., 08.04., 13.04.SääntömuutoskoulutusJKL, Laukaa, Muuramepiiri

21


09.05.Rohkeasti toimijaksi valmennus osa 2Matarapiiri

11


17-18.05.SenioriristeilykoulutusLaivallapiiri

12


05.09.Kilta: TapahtumanhallintaMatarapiiri

14


19.09.Rohkeasti toimijaksi valmennus osa 3Matarapiiri

8


30.09.Neljän senioripiirin tapaaminenAlbapiiri

14


21.11.Etsivä seniorityö 2   Petäjävesipiiri

16


10.01.Toimintatietolomaketeamsliitto

2


21.01.Kilta: Jäsenmaksulaskutusteamsliitto

3


28.01.Kahvit: Viestintäteamsliitto

1


28.01.Matalan kynnyksen RO-SEteamsliitto

7


01.02.Yhdistysten ja piirien nettisivukoulutusteamsliitto

4


04.02.Kiltakahvit: viestintä, poimintateamsliitto

3


09.02.Uusien sihteerien koulutusteamsliitto

3


15.02.Uusien jäsenrekisterihoitajien koulutusteamsliitto

4


08.03.Kilta: jäsenrekisteriteamsliitto

1


23.03.Edunvalvontapäiväteamsliitto

6


24.03.Kiltakahvit: tapahtumatteamsliitto

2


05.04.Kilta: tapahtumanhallintateamsliitto

8


29.04.Viestintäkahvit: Facebookteamsliitto

3


03.05.Kiltakahvit: tapahtumanhallintateamsliitto

3


12.08.Jäsenpalveluportaalin koulutusteamsliitto

1


15.08.Jäsenpalveluportaalin koulutusteamsliitto

1


19.08.Kahvit: viestintäteamsliitto

3


09.09.Paikallisyhdistysten puheenjohtajien päiväteamsliitto

2


12.09.Kiltakahvit: jäsenrekisteriteamsliitto

-


11.10.Kiltakahvit: tapahtumat - alkeetteamsliitto

2


27.10.Kiltakahvit: tapahtumat - edistyneetteamsliitto

3


09.11.Sihteerien aamupäiväteamsliitto

5


17.11.Viestintä: ajankohtaiset asiatteamsliitto

4


18.11.Viestintäkahvit: edunvalvontateamsliitto

3


21.11.Kiltakahvit: viestintä, poiminta, raportitteamsliitto

-


25.11.Piirin nettivastaavien koulutusteamsliitto

1


28.11.Uuden Patinan esittely ja koulutusteamsliitto

4


02.12.Piirien uusien toimijoiden koulutusteamsliitto

2


09.12.Kiltakahvit: jäsenlaskutus, reskontrateamsliitto

1


09.12.Facebook: markkinointikoulutusteamsliitto

4


12.12.Uuden Patinan esittely ja koulutusteamsliitto

-ANSIOMERKKEJÄ JA VERKOSTOYHTEISTYÖTÄ

Ansiomerkkejä

Piirin hallitus puolsi kultaisia ansiomerkkejä seuraaville henkilöille:
21.2. Jyväskylän seniorit ry: Kaisa Björksten ja Antti Lehtinen
25.4. Jyväskylän seniorit ry: Sylva Mannsten, SirpaTeräväinen ja
Pentti Vepsäläinen
29.08. Äänekosken kansalliset seniorit ry: Outi Huotari, Liisa Lunttila, Kyllikki Lång, Veikko Lång ja Ritva Veintie.

Piirin hallitus myönsi hopeisen ansiomerkin:
25.4. Jyväskylän seniorit ry: Leena Kärhä, Leea Laakso-Yli-Kokko, Aino Lindell, Mauno Toivari, Pirkko Toivari, Vuokko Virtanen.
29.8. Äänekosken kansalliset seniorit ry: Erkki Aalto, Eero Huotari, Jorma Kiviranta, Anja Lapio, Hilkka Louekari.
27.9. Jämsän seniorit ry: Reijo Ekman, Anneli Flink, Erkki Flink, Antti Harju, Seija Hårdh, Kristiina Toivonen, Maarit Vesanen, Olavi Vesanen.

Verkosto- ja edunvalvontatyö

Keski-Suomen alueella toimivat suurimmat eläkeläisjärjestöt ovat verkostoituneet

Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnaksi (KEN), jonka toiminnan on rahoittanut Keski-Suomen liitto.
Eila Sallinen toimi KEN:n puheenjohtajana ja Ilkka Niiranen sihteerinä 28.2.2022 asti. KENin puheenjohtajuus siirtyi 1.3.2022 Jyvässeudun Kristilliset Eläkeläiset ry:lle. Puheenjohtajana toimi Kirsti Liukko. Senioripiirin edustajina 1.3. – 31.12.2022 olivat Sirpa Teräväinen ja Ahti Ojanen. Neuvottelukunta nimesi 12.12.22 työryhmän suunnittelemaan KENin tulevaisuutta. Työryhmään nimettiin Sirpa Teräväinen, joka toimi sen sihteerinä.

Keski-Suomen liitto myönsi rahoitusta 5000 € kaudelle 1.7.2021 – 28.2.2022, josta vuoden loppuun mennessä oli käytetty 4466,10 €. Rahoituksen loppuosa käytettiin tammi-helmikuun 2022 aikana neuvottelukunnan kokous-, hallinto- ja matkakuluihin. Käyttämättä jäänyt 31,29 € siirrettiin vuoden 2022 puheenjohtajayhdistyksen Kristillisen Eläkeliiton Keski-Suomen piirin pankkitilille.

Senioripiiri on opintokeskus Kansion jäsen. Senioripiiri liittyi Keski-Suomen järjestöareenan jäseneksi marraskuussa 2022. Senioripiiri päätti 12.12.2022 hakea Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry, KYT:n jäsenyyttä. 

Keski-Suomen kansallisen senioripiirin hallitus päätti tukea 26.9.2022 kokouksessaan hyvinvointialueen puheenjohtaja Kaija Heikuran ja vanhusneuvoston jäsenten Reijo Ekmanin ja Eila Sallisen valmistelemaa esitystä vanhusneuvolatoiminnan aloittamiseksi koko hyvinvointialueella. Tukikirje lähetettiin aluehallituksen puheenjohtaja Maria-Kaisa Aulalle 1.11.2022.
Senioripiiri antoi lausunnon Keski-Suomen hyvinvointialueen Osallisuusohjelmaan ja Järjestöyhteistyön periaatteet -asiakirjaan 21.10.2022. 
Puheenjohtaja ja hyvinvointialuevastaava ovat osallistuneet hyvinvointialueen järjestöyhteistyöneuvotteluihin ja info -tilaisuuksiin.

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI

Senioripiiri oli Jyväskylän seniorit ry:n kanssa Hyvinvointimessuilla Jyväskylän Paviljongissa 2. – 3.4.2022. Toimintaa esiteltiin n. 200 messuvieraalle ja vapaaehtoisia esittelijöitä osastolla oli 28.

Messuille tuotettiin uusi senioripiirin esite.

 Senioripiirin yhdistykset ja yhdistysten jäsenet osallistuivat Kansallisen senioriliiton 50 v. juhlaristeilylle 17. – 18.5.2022. Risteilyllä koulutusvastaava Sirpa Teräväinen esitteli Rohkeasti toimijaksi -valmennusohjelmaa. Risteilyllä toteutettiin oma Senioriristeilykoulutus, jonka tarkoituksena oli edistää verkostoitumista ja järjestöyhteistyötä.

TALOUS

Tilitoimistopalveluista on sopimus Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki -Osuuskunnan kanssa.
Piirin toimintaa on rahoitettu senioriliiton toimintatuella. Tuki vuonna 2022 oli 2891,70 € ja määräytyi jäsenmäärän perusteella. Lisäksi piiri sai Kansalliselta senioriliitolta jäsenjärjestöavustusta 2 000 €. Avustus käytettiin kokonaisuudessaan vuoden 2022 aikana. Avustuksen käyttö raportoitiin liitolle ennen avustuksen viimeisen erän maksua marraskuussa 2022.

Kansallisen Sivistysliiton (Kansio) koulutusavustus 2340,00 € kattoi osan piirin järjestämien koulutustilaisuuksien kuluista. Saatu avustus sisälsi Kannel-kuoron harjoitustunteja, joiden osuus avustuksesta oli yhteensä 980 €. Ko. avustuksesta 40% jäi piirille ja 60 % (588 €) tilitettiin Jyväskylän yhdistykselle.

Vuoden 2022 tilikauden toiminnallinen tulos oli -1816,77 €.

Kirjanpidon tulos -2280,32 € sisältää KEN:n toiminnan tammi- helmikuun 2022 kuluja -533,80€ vähennettynä senioripiirin veloittamilla kirjanpidon ja pankin kuluilla 70,25 €.

Jyväskylässä 27.2.2023
Keski-Suomen kansallinen senioripiiri ry 
Hallitus