Puheenjohtajan palsta

Ajatukset kohti syystoimintakautta myös senioritoiminnassa
Elokuiset terveiset vielä kesämaisemista mutta syyskauden senioritoiminta jyskyttää jo toisessa aivolohkossa! Yhdistysten puheenjohtajilla ja sihteereillä on nyt aika kaivella esiin kalenterit ja syyssuunnitelmat, sillä syystoiminta pitää saada valmiiksi ja palvelutarjonta jäsenille tiedoksi hyvissä ajoin.
Senioripiirillä runsaasti ohjelmaa yhdistyksille elo-syyskuussa
Piirihallituksen perinteinen suunnitteluseminaari, tällä kertaa yhdistysten sihteerien kanssa, on Laukaassa maanantaina 29.8.22. Ohjelma on lähetetty osallistujille. Sitovat ilmoittautumiset tulee tehdä 25.8.22 mennessä. Suunnitteluseminaarissa on kolme teemaa: vuoden 2023 jäsenjärjestöavustuksen käyttösuunnitelman tekeminen, vuoden 2023 koulutussuunnitelman laatiminen sekä maakunnallisen edunvalvonnan uusien tuulien pohdinta hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyessä 1.1.2023.
Maanantaina 5.9.22 järjestetään yhdistysten tapahtuma- ja toimintavastaaville Tapahtumahallintakoulutus, jotta vihdoin päästäisiin ihannetilaan Kilta- järjestelmän käyttämisessä tapahtumien osalta. Seniorliiton järjestöpäällikkö Pia Nyman tulee valmentamaan piirin yhdistysten toimijat Kansalaistoimintakeskus Matarassa. Ohjelma on lähetetty yhdistysten puheenjohtajille ja se on myös järjestelmässä. Sitovat ilmoittautumiset ma 1.9. mennessä. Puheenjohtaja toivoo runsasta osanottoa.
Rohkeasti toimijaksi valmennuksen 3. osio on maanantaina 19.9.22 Kansalaistoimintakeskus Matarassa. Viimeisen osion teema on Jäsenlähtöinen senioritoiminta. Valmennukseen voivat koko prosessiin osallistuvien lisäksi osallistua toiminnan – ja talouden suunnittelusta kiinnostuneet sekä yhdistysten hallitusten jäsenet. Ohjelma ilmestyy 19.8.22.
Maanantaina 26.9.22 on piirihallituksen kolmiosainen kokous, jossa ensin aamukahvien merkeissä tavataan hyvinvointialueen päättäjiä, sen jälkeen pidetään varsinainen kokous ja lopuksi käydään senioripiirin ja Jyväskylän seniorien hallituksen kanssa kehityskeskustelu yhdistyksen ja senioripiirin kehittämisyhteistyöstä. Päivä päättyy omakustanteiseen lounaaseen Ravintola Ilokivessä, jossa tutustutaan sen seniorilounaskonseptiin.
Syyskuu päättyy Neljän senioripiirin viikonloppuseminaariin 30.9. – 1.10.2022 Hotelli Albassa. Keski-Suomen senioripiirin lisäksi tapahtumaan osallistuvat Pohjanmaan, Oulun ja Lapin senioripiirien hallitukset ja hyvinvointialueiden vanhusneuvostojen jäsenet. Sitovat ilmoittautumiset on tehtävä 26.8.22 mennessä. Ohjelma löytyy tapahtumaosiosta nettisivuilta. Lauantain seminaariosuuden asiantuntijana on Senioriliiton toiminnanjohtaja Maarit Kuikka. Silloin pohditaan senioripiirien tehtävää nyt ja tulevaisuudessa.
Kirkkopuiston Laudatur perjantaina 9.9.22 – Tule mukaan,  älä jää yksin!
Jyväskylän seniorit tuottaa toistamiseen avoimen, matalan kynnyksen Rohkeasti seniori -tapahtuman 9.9. klo 14 – 16.30 Kirkkopuistossa ja sen ympärillä olevissa toimipaikoissa: kaupungintalo, kaupunginteatteri, kaupunginkirkko, Suomen käsityön museo ja Bistro Kirkkopuisto sekä myös Kirkkopuistossa ulkotapahtumina. Tapahtuman tavoitteena on aktivoida myös lähialueiden, kuten Laukaan, Muuramen ja Petäjäveden senioreja, siksi senioripiiri on myös tapahtuman yhteistyökumppani.
Tapahtumaohjelma ilmestyy sähköisenä 22.8.22.
Kirkkopuiston Laudaturin tavoitteena on saada seniorit liikkeelle ja etsimään itselleen tulevana talvena ainakin yksi harrastus tai yhteisö, jossa on mahdollisuus kohdata uusia ihmisiä ja parhaassa tapauksessa saada ystäviä, joiden merkitys ikääntyessä on kultaakin kalliimpi. 
Senioripiiri jäsenyhdistysten sparraajana
Kysyt, mitä hyötyä senioriyhdistyksen jäsenelle kaikesta tuosta edellä kerrotusta on. Se on ihan oikeutettu kysymys. Senioripiirin hallituksen tarkoituksena on pitää yllä yhdistysten hallitusten osaamista kouluttamalla vastuunkantajia ja valmentamalla uusia jäseniä vastuun kantamiseen yhdistyksissä. Ilman vapaaehtoisten ja järjestötyöstä kiinnostuneiden seniorien panosta yhdistykset eivät toimi. Vastuun kantaminen mahdollistaa oman osaamisen käytön yhteiseksi hyväksi. Vastuunkantaja tuntee olevansa tarpeellinen ja sitä me jokainen haluamme niin kauan kuin se on mahdollista. Siksi kannattaa lähteä mukaan aktiivitoimijaksi.
Toiseksi senioripiirin hallituksessa yhdistysten puheenjohtajat saavat tukea ja sparrausta toinen toisiltaan. Vertaistuki ja kehityskeskustelut antavat voimaa monesti hyvinkin yksinäiseen puurtamiseen omassa yhdistyksessä.
Kolmanneksi edunvalvonta on järjestötyön lisäksi tärkeä osa yhdistysten tehtävää niin paikallis- kuin piiritasollakin. Tulevana syksynä edunvalvonta on esillä kaikissa senioripiirin tapaamisissa ja sen merkitystä uuden hyvinvointialueen toiminnassa pohditaan sekä yritetään saada oma jalka sopivasti oven väliin.
Neljänneksi jokaisen senioriyhdistyksen ja erityisesti puheenjohtajan huoli on uusien jäsenten hankinta. Miten oma senioriyhdistys asemoituu kunnassa toimivien muiden eläkeläisyhdistysten joukossa. Elinvoimainen senioriyhdistys tarvitsee ajassa olevan ja houkuttelevan toimintaohjelman. Sen tulee kiinnostaa jäseniä, mutta sen tulee myös ennakoida uusien jäsenten tarpeita. Siksi on tärkeää, että puheenjohtaja tuntee oman yhdistyksensä toimintaympäristön ja löytää sieltä mahdollisuudet, joita hyödyntämällä yhdistys tarjoaa kiinnostavaa senioritoimintaa.
Leppoisaa elokuuta senioritoiminta ajatuksissa
Sirpa Teräväinen
puheenjohtaja

Senioriliiton mallisäännöissä uudistustarpeita – hyvinvointialueen järjestöyhteistyö hakee uomiaan
Lausunto sääntöuudistuksesta 
Senioripiirin hallitus kokoontui 25.4.2022 Keuruulla. Kokouksen tärkein päätösasia oli lausunnon antaminen Senioriliiton hallitukselle sääntöuudistuksesta. Piirihallitus teki runsaasti muutosesityksiä niin liiton, piirin kuin paikallisyhdistyksen mallisääntöluonnoksiin. Liiton sääntöjen suurimmat muutosesitykset koskivat nimen muuttamista, päätöksentekojärjestelmän selkeyttämistä ja kunkin toimielimen itsenäisen päätösvallan kunnioittamista sekä valtuuston aseman vahvistamista ja puheenjohtajien määrän vähentämistä. Piirihallitus halusi sääntöihin mainintaa kaikille kolmelle tasolle, että liitto, piiri ja yhdistys ovat uskontokunnista riippumattomia. 
Piirin ja yhdistyksen mallisääntöjen tarkoitus- ja toimintapykälät esitetään kirjoitettaviksi tiiviiseen mutta väljään lausemuotoon nykyisten ranskalaisten viivojen sijaan. Piirihallitus ei kannattanut ehdotusta, että mallisääntöissä annettaisiin läsnäolo- ja puheoikeus liiton ja liittovaltuuston puheenjohtajistolle sekä toiminnanjohtajalle ja koko toimiston väelle. Entinen maininta puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntämisestä muille henkilöille mahdollistaa saman asian. Esitetty varajäsenjärjestelmä piirin ja yhdistyksen hallituksiin ei saanut kannatusta eikä myöskään nimenkirjoittamisoikeus yksin puheenjohtajalle.
Neljä senioripiiriä koolle Jyväskylään
Keski-Suomi kutsuu Lapin, Oulun ja Pohjanmaan senioripiirien hallitukset ja hyvinvointialueiden vanhusneuvostoihin valitut senioriyhdistysten edustajat työseminaariin 30.9. – 1.10.2022 Jyväskylään. Seminaarin tavoitteena on kirkastaa piiriverkoston tehtävää ja merkitystä senioripiirien koulutus- ja kehittämistehtävissä sekä tuottaa lisäarvoa maakunnallisessa edunvalvonnassa. Lauantaina 1.10. seminaariin tulee liiton toiminnanjohtaja Maarit Kuikka. Hänen johdoillaan pohditaan liiton odotuksia piirijärjestöille sekä syvennytään vapaaehtoisten johtamiseen.
Piiri valmentaa ja kouluttaa vastuunkantajia
Piirin valmennusohjelma uusille vastuunkantajille jatkuu toukokuun 9. päivä toimintaympäristön hallinnalla ja viestinnällä, jossa asiantuntijaksi tulee Niilo Nissinen opintokeskus Kansiosta. Elokuussa (29.8.) on piirin suunnitteluseminaari Laukaassa, johon osallistuvat yhdistysten puheenjohtajien lisäksi sihteerit. Kolmas tärkeä koulutus on Kilta-ohjelman tapahtumahallintakoulutus 5.9.22 Jyväskylässä. Sen tulevat pitämään liiton toimistosta Pia Nyman ja Heli Peuralinna.
Keski-Suomen senioriyhdistykset ovat kooltaan pieniä ja niiden toiminnalla on monia erityishaasteita. Senioriliitto järjestää 7.6.22 Jyväskylässä kaikille pienille – alle 100 jäsenen - senioriyhdistyksille tapaamisen, jossa keskitytään näiden yhdistysten erityiskysymyksiin. 
Maakunnallinen edunvalvonta – osallisuus- ja vaikuttamistyö
Hyvinvointialueen vanhusneuvosto on saanut kokoonpanonsa Keski-Suomeen. Tähän lakisääteiseen vaikuttajaelimeen on senioriyhdistyksistä nimetty Reijo Ekman Jämsästä, Kaija Heikura Jyväskylästä ja Eila Sallinen Karstulasta. 22sta kunnasta yhdeksässä kunnassa toimii paikallinen senioriyhdistys.  Olisi ollut suotavaa, että muutamasta muustakin kunnan vanhusneuvostosta olisi saatu senioriedustaja alueen vanhusneuvostoon. Valitut senioriedustajat ovat erinomaisia asiantuntijoita, joten toivotamme heille menestystä uudessa ja vaativassa tehtävässä.
Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelun tueksi on nimitetty järjestöjen ja seurakunnan 12-jäseninen asiantuntijaryhmä. Eläkeläisjärjestöt eivät saaneet ryhmään edustajaansa, joka on huono asia. Ryhmään nimetyt järjestöjen edustajat ovat pääasiassa päätoimisia SoTe-järjestöjen työntekijöitä. Onko niin, että järjestöasiantuntijuus on vain päätyökseen sitä tekevillä? Missä vapaaehtoisin voimin maakunnassa toimivien järjestöjen ja erityisesti kasvavan eläkeläisväestön ääni saadaan kuulumaan, kun nyt valmistellaan järjestöjen avustamista, yhteistyörakenteita hyvinvointialueen ja järjestöjen kesken sekä sovitaan mahdollisista tilojen käytöstä järjestöjen tarpeisiin.
Piirin puheenjohtaja osallistui senioripiirin edustajana 21.4.22 hyvinvointialueen strategiatyöpajaan KENin puheenjohtajan kanssa. Kun eläkeläisjärjestöillä ei ole edustajaa asiantuntijaryhmässä, on tärkeää, että eläkeläisjärjestöt osallistuvat avoimiin valmistelutyöpajoihin ja ovat näin näkyvästi mukana hyvinvointialueen valmisteluissa. Edunvalvonta on oikeissa paikoissa oikeaan aikaan olemista ja puheenvuorojen käyttämistä.
Keuruun seniorit kohtasivat piirihallituksen
Keuruun seniorien hallitus oli asiantuntijana piirihallituksen kokouksessa 25.4.22. Kokouksen toisessa osiossa käytiin piirihallituksen ja Keuruun yhdistyksen kanssa kehityskeskustelu yhdistyksen nykytilasta, kehittämistavoitteista ja heidän näkemyksistään piirin tukitoimiksi. 
Tapaaminen oli kevään kolmas. Saarijärven ja Jämsän tapaamiset olivat jo nostaneet pöydälle samantyyppisiä kehittämishaasteita toimintaympäristön vaikutuksesta paikallisyhdistyksen toimintamahdollisuuksiin. Pienten kaupunkien suurin haaste on uusien jäsenten hankkiminen. Eläkeläisyhdistykseen liitytään harvoin heti eläkkeelle jäätäessä, joten uusien vastuunkantajien löytäminen nähdään olevan kiven takana. Paikallinen eläkeläisjärjestöjen yhteistyö on myös Keuruulla hyvässä mallissa. Kaupunki avustaa kaikkia eläkeläisyhdistyksiä ja oman toiminnan mielekkyyteen ollaan tyytyväisiä.
Haluan kiittää piirihallituksen jäseniä kevätkauden ahkeroinnista, hyvistä päätöksistä ja toiminnan toteuttamisesta. Kevätkaudella olemme avanneet monta uutta porttia ja aloittaneet uusia käytänteitä jäsenjärjestöavustuksen turvin. Olemme ansainneet kesätauon. Tavataan elokuun suunnitteluseminaarissa Laukassa!
Sirpa Teräväinen
puheenjohtaja


Sääntöuudistus pistää miettimään – Rohkeasti vai vanhaan malliin?

Senioripiirimme yhdistykset kokoontuivat 28.3.2022 Äänekoskelle koulutus- ja kokouspäivään. Tunnelma oli välitön.

Mitä etsivä seniorityö on?
Aamupäivän keskityimme etsivän seniorityön äärelle. Teemaa on avattu Rohkeasti seniori -hankkeessa ulkoisen etsinnän näkökulmasta Vanhustyön Keskusliiton opein. Miten palvelukatveessa olevat seniorit ja ikäihmiset löydetään erilaisten palvelujen pariin sekä mistä kullekin löytyisi itsen näköinen aktiviteetti hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.

Me taas pohdimme Senioriliiton strategisen kärjen ”Lisätään sosiaalista turvallisuutta ja lähimmäistukea” valossa, miten aktiivitoiminnasta poisjäävät jäsenet tuntisivat edelleen kuuluvansa senioriyhteisöön ja millaisia uusia ”slow-go ” – toimintamuotoja heille voisi tarjota.

Terveydenhoitaja-diakonissa Eevi-Riitta Kukkonen laittoi meidät pohtimaan yksinäisen seniorin kohtaamista ja sitä miten tärkeä on ottaa yhteys ja kysyä ”mitä sinulle oikeasti kuuluu”, kun havaitsemme, että esim. kuukausitapaamisessa tai kerhossa jonkun paikka on tyhjä eikä häntä ole näkynyt. On eettisesti oikein auttaa lähimmäisiä. 

Nyt yhdistysten asiana on miettiä ensi syksyn toimintaa suunniteltaessa, että millainen tarve on käynnistää uusi toimintamuoto neljännen iän ”slow-go”-jäsenille, siis niille, joiden voimavarat ja mahdollisuudet eivät riitä ”go-go”- vaiheen toimintaan osallistumiselle.

Kevätkokous – tulevat tapahtumat
Kevätkokous on edellisen vuoden toiminnan kansiin laittamista ja vastuuvapauden myöntämistä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Äänekosken seniorien puheenjohtaja Ahti Ojanen ja sihteerinä piirin sihteeri Ulla Halttunen. Kokoukseen osallistui 20 senioria valtakirjalla ja 10 tarkkailijaa.

Piirin puheenjohtaja toi kokousväen tiedoksi tärkeitä ajankohtaisia asioita kuten, mm. että 31.3. mennessä kuntien vanhusneuvostojen tulee tehdä esitykset vanhusneuvoston jäsenestä alueen vanhusneuvostoon. On tärkeää, että alueen vanhusneuvostoon saadaan senioriyhdistysten jäseniä. Toinen tiedoksi asia muistutuksena oli, että 2. – 3.4.22 Senioripiiri yhdessä Jyväskylän seniorien kanssa on Hyvinvointimessuilla Paviljongissa osastolla B33. Messuilla jaetaan piirin uutta esitettä. Kolmantena asiana puheenjohtaja nosti esille KILTA-järjestöohjelman käytön ja siihen liittyviin koulutuksiin osallistumisen. Senioriliitto järjestää 5.4. Tapahtumahallinnan KILTA päivän, johon olisi tärkeä osallistua jokaisesta yhdistyksestä.

Sääntöuudistuksen lausunto työn alle – valmiina 30.4. 
Piirin puheenjohtaja johdatti kevätkokousväen Senioriliiton sääntöuudistuksen tavoitteisiin. Aikaa on huhtikuu pohtia, millaisen lausunnon kukin yhdistys antaa Senioriliitolle ja millaiset uudistukset joustavoittavat ja selkiyttävät nykyistä sääntöviidakkoa kolmiportaisessa järjestörakenteessa. Jäsenet esittävät kritiikkiä sääntöjen normeista ja nyt on oikea aikaa purkaa kentällä vellova kritiikki uudistusehdotuksiksi. Ydinkysymyksiä ovat, miten kiinteän järjestörakenteen perusyhdistykset haluavat, millainen päätöksentekojärjestelmä kolmiportaiselle rakenteelle on välttämätön ja miten järjestödemokratia oikeasti toteutuu. Yhdistysten hallituksilla on kuukausi aikaa perehtyä liiton, piirin ja yhdistyksen sääntöihin. Urakka on melkoinen. Nyt tehdään 2030-luvun sääntöjä - Rohkeasti tulevaisuuteen -slogan mielessä! 

Huhtikuussa
Liittovaltuusto kokoontuu 21.4. ja piirin hallitus vierailee Keuruulla 25.4. Keski-Suomen hyvinvointialueen Järjestöfoorum on 31.3. ja strategiatyöpaja 21.4. KEN:n eli Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnan uusi hallitus pitää ensimmäisen kokouksensa 6.4. Kristillisen Liiton Keski-Suomen piirin johdolla.

Hyvää kevättä Sirpa Teräväinen