Puheenjohtajan palstaSirpa Teräväinen
piirin puheenjohtaja


Tammikuun blogi 31.1.2023

Yhteistyössä ja avoimin mielin kesän liittokokoukseen

Tammikuu on viimeisessä päivässä. Päivät ovat pidentyneet. Valo on voittamassa pimeyden. Valo on hyvä enne yhteistyön vahvistumiselle – toisten näkemiselle ja kuulemiselle.

Tänä talvena, keväänä ja kesän alussa tarvitaan monitasoista yhteistyötä, sillä vuosi on Kansallisen senioriliiton liittokokousvuosi. 

Yhdistysten liittokokousedustajat
Senioriyhdistykset valitsevat kevätkokouksissaan omat edustajansa liittokokoukseen käyttämään oman yhdistyksen ääntä. Yhteistyökyky, yhteen hiileen puhaltamisen taito ja uskallus kontaktoida tuntemattomien kanssa on minimivaatimus, kun suostuu tehtävään.

Liiton ylin johto vaihtuu
Liittokokouksessa valitaan Senioriliitolle uusi puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja liittovaltuustolle puheenjohtaja. Kukaan ehdokas ei tule valituksi oman senioripiirin edustajien äänillä. Jokaiseen tehtävään valittava tarvitsee laajan kannatuksen, joka tarkoittaa kokousedustajilta ennakkoperehtymistä ehdokasasetteluun sekä keskustelua omassa senioripiirissä mm. siitä, millaisia visioita ehdokkaat esittävät liiton kehittämiseksi.

Jäsenet liittovaltuustoon 2023-26
Liittokokouksessa valitaan senioripiirien ehdotuksista liittovaltuuston jäsenet, jotka käyttävät liiton ylintä päätösvaltaa. Keski-Suomella on kaksi valtuustopaikkaa ja heillä varajäsenpaikat. Tarvitaan neljä henkilöä, jotka ovat kiinnostuneita päätöksenteosta ja joilla on halu vaikuttaa liiton tulevaisuuteen. Paikallisyhdistykset voivat tehdä piirihallitukselle ehdotuksia sopivista henkilöistä, jotka senioripiirin kevätkokous 27.3. valitsee valtuustoehdokkaiksi.

Valtuuston järjestäytymiskokous Savonlinnassa 8.6.
Jos uudet säännöt hyväksytään liittokokouksessa, uusi valtuusto kokoontuu heti kokouksen jälkeen valitsemaan valtuustolle varapuheenjohtajan ja uuden hallituksen varajäsenineen (8+8).
Valtuuston vaalilautakunnan jäseniltä edellytetään hyvää neuvottelutaitoa, jotta liittohallitukseen saadaan koko maata tasapuolisesti edustavat ja tehtävästä innostuneet henkilöt. Hallitus on liiton työrukkanen.

Aloitteet
Paikallisyhdistykset ja senioripiirit voivat tehdä liittokokousaloitteita asioissa, joilla halutaan muutosta liiton toimintaan. Keski-Suomen ja Uudenmaan kansalliset senioripiirit tekivät edelliseen liittokokoukseen aloitteen sääntöjen muuttamisesta. Se hyväksyttiin ja nyt Savonlinnassa tullaan päättämään uusista säännöistä. Aloitteita kannattaa tehdä.

Päätöksentekoon valmistautuminen edellyttää yhteistyötä, neuvottelutaitoa ja yhdessä pohtimista. Piirin puheenjohtajana toivon, että Keski-Suomessa pystytään avoimeen vuoropuheluun ja ehdokkaiksi valittujen tukemiseen. 
Senioriliitto tarvitsee idearikkaita, osaavia ja yhteistyökykyisiä päättäjiä. Kuunnellaan toisiamme ja yritetään vaihtaa silmälaseja, jotta näkisimme kirkkaammin.