Piirin koulutus

Piirin keskeinen tehtävä on ohjata ja kouluttaa sen jäseninä olevia senioriyhdistyksiä ja niiden toimijoita sekä vastuunkantajia.

Piirin koulutusvastaavana vuonna 2021 toimii HL Sirpa Teräväinen (puh. 045 6315 108)