Digisiivet 55+ aikataulu

Kohderyhmä: 55-vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt

Ilmoittautumisaika:  ma 8.4.2024 - viimeistään keskiviikkona 12.6.2024

https://ilmoittautuminen.otavanopisto.fi/digisiivet55_ilmoittautuminen


Koulutuksen sisältö: 

Koulutuksen aloitustapaaminen osallistujille 
torstaina 8.8.2024 klo 12.30 - 13.45 (Otavia) - Osallistujille selvitetään tarkemmin koulutuksen sisältö ja rakenne, menetelmät sekä Moduulin 4 oppimistehtävä. 

Paikka: Jyväskylän Kristillinen Opisto


Moduuli 1: Digitaidot (1 op)  toteuttaja Otavia

Ajankohta:  

Tapaaminen 1: torstaina 15.8. klo 12.30 - 15.15, 
tapaaminen 2: torstaina 29.8. klo 12.30 - 15.15, 

Paikka: Jyväskylän Kristillinen Opisto - käynnissä elokuun ajan   

Sisältö: Tietokoneen ja mobiililaitteiden peruskäyttöä, yleisimmät perusohjelmat, tiedostojen hallinta, pilvipalvelut, internetin hyödyntäminen, tietoturva ja yksityisyyden suojaaminen.

Tavoitteet: Itsenäinen laitteiden käyttö, ohjelmien peruskäytön ymmärtäminen, tiedostojen hallinnan ja internetin tehokas hyödyntäminen.

Arviointi: Jatkuva arviointi, harjoitustehtävät, itsearviointi.Moduuli 2: Mediataidot (1 op) toteuttaja: Laajasalon Opisto

Ajankohta: 

Tapaaminen 1: torstaina 5.9. klo 12.30 - 15.15, 
Tapaaminen 2: torstaina 19.9. klo 12.30 - 15.15,  

Paikka: Jyväskylän Kristillinen Opisto - käynnissä syyskuun ajan

Sisältö: Medialukutaito, sosiaalinen media, visuaalinen ja graafinen suunnittelu, digitaalinen sisältötuotanto, viestinnän etiikka.

Tavoitteet: Medialukutaidon kehittäminen, sosiaalisen median tehokas käyttö, visuaalisen viestinnän perusteiden ymmärtäminen.

Arviointi: Jatkuva arviointi, harjoitustehtävät, itsearviointi.


Moduuli 3: Tekoälytaidot (1 op)  toteuttaja: Otavia

Ajankohta:   

Tapaaminen 1: to 3.10. klo 12.30 - 15.15, 
Tapaaminen 2: to 10.10. klo 12.30 - 15.15, toteuttaja: Otavia  

Paikka: Jyväskylän Kristillinen Opisto - käynnissä lokakuun ajan

Sisältö: Generatiivisten tekoälyjen perusteet ja etiikka, tekstigeneraattorit ja ChatGPT:n peruskäyttö, visuaalisten- ja äänigeneraattorien käyttö, tekoälyharjoituksia.

Tavoitteet: Generatiivisen tekoälyn toimintaperiaatteiden ymmärtäminen, teksti- ja kuvageneraattorien käytön opettelu, tekoälyn soveltaminen käytännössä.

Arviointi: Jatkuva arviointi, harjoitustehtävät, itsearviointi.


Moduuli 4: Digitaalisen oppimisprojektin suunnittelu, toteutus ja reflektointi (2 op) toteuttaja: Otavia 

Ajankohta:       
Tapaaminen 1: ke 24.10. klo 12.30 - 15.15, 
oppimistehtävien esitykset ja koulutuksen lopetus, 

Paikka: Jyväskylän Kristillinen Opisto

Sisältö: Koulutettavan tulee suunnitella ja toteuttaa lyhyt digitaalinen oppimisprojekti, joka yhdistää aiemman ammatillisen osaamisen ja opitut digi-, media- ja tekoälytaidot.

Tavoitteet: Käytännön taitojen soveltaminen todellisessa projektissa, ymmärtää ja arvioida oppimistuloksia ja niiden vaikutusta.

Arviointi: Projektin suunnittelu, toteutus ja esittely. Palaute, itsearviointi ja reflektointi. Arvioinnissa huomioidaan projektin innovatiivisuus, käytettävyys, ja ammatillisen osaamisen ja opittujen taitojen integrointi.