Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA 2019

1.      JOHDANTO
Senioripiiri aloittaa 36. toimintakautensa. Kansallisen senioriliiton visio valtuustokaudella 2018 – 2020 on ”Suomen kiinnostavin senioritoimija”. Toiminta-ajatuksena on olla antoisan ja monipuolisen senioritoiminnan mahdollistaja toteuttaja. 
Keski-Suomen kansallisen senioripiirin tehtävänä on vahvistaa piirin pienten yhdistysten toimintaa ja löytää sellaisia toimintamuotoja, jotka lisäävät eläkkeelle siirtyvien kiinnostusta senioritoiminnasta. ”Seniorit nettiajassa” –motto velvoittaa digitalisoimaan yhdistyksen toimintaa ja varmistamaan, että jäsenyhdistysten jäsenet selviävät sähköistyvissä palveluissa niin omassa arjessa kuin yhdistysten jäseninä.

2.     JÄSENYHDISTYKSET JA HALLINTO
Keski-Suomen kansallisen senioripiirin jäseniä ovat:

Joutsan seudun kansalliset seniorit ry
Jyväskylän kansalliset seniorit ry

Jämsän seniorit ry
Karstulan kansalliset seniorit ry
Keuruun kansalliset seniorit ry
Laukaan kansalliset seniorit ry
Muuramen kansalliset seniorit ry
Petäjäveden kansalliset seniorit ry
Saarijärven kansalliset seniorit ry
Tikkakosken kansalliset seniorit ry
Äänekosken kansalliset seniorit ry

Piirin hallitukseen voidaan syyskokouksessa puheenjohtajan lisäksi valita 5 – 14 piiriin kuuluvien paikallisyhdistysten varsinaisia jäseniä kalenterivuodeksi kerrallaan. Jäsenten toimikausi yhtäjaksoisesti voi olla enintään neljä vuotta. Keski-Suomen senioripiirin käytäntönä on ollut, että hallituksen muodostavat pääasiassa jäsenyhdistysten puheenjohtajat. Jyväskylän yhdistyksellä on ollut kolme edustajaa ja Jämsällä kaksi.

Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti Jyväskylässä. Vuosikokousten pitopaikat kierrätetään. Piirin kevätkokous on Tikkakoskella 25.3.2019 ja syyskokous Keuruulla 18.11.2019.

Sirpa Teräväinen Jyväskylän kansallisista senioreista on Kansallisen senioriliiton hallituksen jäsen 2018 – 2020. Liittovaltuuston jäseniä saman kauden ovat Reijo Ekman Jämsän seniorit ry:stä ja Ilkka Niiranen Keuruun kansalliset seniorit ry:stä. Outi Huotari Äänekosken kansalliset seniorit ry:stä toimii molempien valtuutettujen varajäsenenä.

3.     JÄRJESTÖTOIMINTA
3.1. KOULUTUS JA KEHITTÄMINEN
Kansallinen senioriliitto on toimintasuunnitelmassaan 2019 päättänyt, että jokaisessa piirissä järjestetään vähintään kolme koulutuspäivää: kehittämispäivä (suunnittelupäivä), järjestötoimijoiden koulutuspäivä ja kerhonohjaajien koulutuspäivä.
Piirin verkkovastaava tutoroi jäsenyhdistyksiä digitalisoituvassa yhdistystoiminnassa ja jäsenrekisterivastaava uuden jäsenrekisterin KILTA käytössä.

Piirin toimilla tuetaan jäsenyhdistysten jäsenhankintaa.

Piiri lähettää edustajansa ainakin seuraaviin senioriliiton koulutuksiin:

Yhdistystoiminnan päivät piirien ja yhdistysten yhdistystoimijoille; toukokuu,
Piirien koulutusvastaavien tapaaminen; toukokuu,
Piirien puheenjohtajien ja sihteerien neuvottelupäivä; elokuu.

3.2.PIENTEN YHDISTYSTEN KEHITTÄMISPROJEKTI

Keski-Suomen kansallisen senioripiirin jäsenyhdistykset ovat pääasiassa pieniä alle 50 jäsenen ja pienehköjä alle 100 jäsenen yhdistyksiä. Vain Jyväskylä ja Jämsä lasketaan suuriksi yhdistyksiksi. Lisäksi yhdistysten jäsenten keski-ikä on korkea, jolla on vaikutusta yhdistyksen toiminnan aktiivisuuteen ja uudistuskykyyn.

Senioriliiton erityishuomio kiinnittyy vaikeuksissa oleviin yhdistyksiin ja pienten yhdistysten toimintaedellytysten parantamiseen.

4.     VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI

Yhdistystoiminnan digitalisointi ja olemassa olevien digitaalisten alustojen käyttöä tehostetaan tavoitteena mahdollisimman kustannustehokas viestintä ja markkinointi. Piirin nettisivujen kiinnostavuutta lisätään. Patinaan pyritään saamaan juttuja Keski-Suomen yhdistysten toiminnasta ja sosiaalisen median käyttöön myös markkinoinnissa panostetaan.

Jäsenyhdistyksiä kannustetaan osallistumaan paikallisiin messutapahtumiin ja yhteisesiintymisellä mennään messuille, jotka vetävät yleisöä maakunnasta (esim. Wemmi).

5.     ME-HENGEN NOSTATTAMINEN
Piirin yhdistysten yhteenkuuluvaisuutta ja me-henkeä nostatetaan yhteisellä Ruskaretkellä syyskuussa ja perinteisellä kirkkopyhällä 27.10. Äänekoskella.
Lisäksi jäsenyhdistysten omien päätösten mukaan kehitetään yhdistysten välistä yhteistyötä ja työnjakoa senioritoiminnan vahvistamiseksi Keski-Suomessa.

6.     VERKOSTOYHTEISTYÖ
Piirin puheenjohtaja ja sihteeri ovat Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta KEN:issä. Toiminnan rahoittaa Keski-Suomen Liitto. Puheenjohtajavuoro v. 2019 on Keski-Suomen eläkkeensaajilla.

7.    TALOUS

Piiri saa aluetukea senioriliitolta ja toiminta-avustusta KANSIO:lta. Lisäksi Kansallinen seniorisäätiö on rahoittanut vuosittain yhden projektin. Piiri ei peri jäsenmaksua jäsenyhdistyksiltä.