Verkostoyhteistyö

KEN - Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta

Keski-Suomen kansallinen senioripiiri ry on Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnan jäsen yhdessä 11 muun maakunnassa toimivan eläkeläisjärjestön piiriyhdistyksen kanssa. KEN on maakunnallinen ikääntyvien edunvalvoja. Neuvottelukunnan puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain. V. 2022 puheenjohtajana helmikuun loppuun toimii Keski-Suomen kansallinen senioripiiri ry/Eila Sallinen.

 1.3.2022 puheenjohtajuus siirtyy Kristillinen eläkeliitto ry:n Keski-Suomen piirijärjestölle (KRELL). Puheenjohtaja on Kirsti Liukko. Keski-Suomen kansallisen senioripiirin edustajina neuvottelukunnassa ovat piirin puheenjohtaja Sirpa Teräväinen Jyväskylästä ja varapuheenjohtaja Ahti Ojanen Äänekoskelta.

Vuoden tärkein tapahtuma on Vanhusneuvostoseminaari maanantaina 10.10.22 Kristillisellä opistolla Jyväskylässä. Seminaari on tarkoitettu kuntien vanhusneuvostojen jäsenille, kuntien viranhaltijoille, päättäjille ja maakunnan kansanedustajille. Pääesitelmöitsijäksi on saatu vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo.

Neuvottelukunnan toiminnan rahoittaa Keski-Suomen liitto. Neuvottelukunta pitää yhteyttä maakunnan kansanedustajiin vuotuisella tapaamisellaan.

KENin rooli tulee kasvamaan Hyvinvointialueuudistuksen myötä 1.1.2023. Hyvinvointialueen ensimmäiset vaalit järjestettiin 23.1.2022. KEN ei saanut eläkeläisjärjestöjen edustajaa järjestöjen asiantuntijaryhmään toukokuussa 2022. 

Keski-Suomen hyvinvointialueen suunnittelu v. 2022

Hyvinvointialueen lakisääteinen vanhusneuvosto Keski-Suomeen nimettiin 12.4.2022. Aluehallitus nimesi vanhusneuvostoon senioriyhdistyksistä Reijo Ekmanin Jämsästä, Kaija Heikuran Jyväskylästä ja Eila Sallisen Karstulasta.

Hyvinvointialueen valmistelun yksi osa-alue Keski-Suomessa on Järjestöyhteistyö ja osallisuus, josta vastaa projektipäällikkö Arto Lampila. Hyvinvointialue julkaisee järjestöille Uutiskirjettä, joka tulee myös Keski-Suomen kansallinen senioripiiri ry:lle. Puheenjohtaja Sirpa Teräväinen on osallistunut Järjestö- ja osallisuusfoorumeihin ja työpajoihin, joissa rakennettiin hyvinvointialueen strategiaa. Aluevaltuusto hyväksyi Keski-Suomen hyvinvointistrategian 2030 kokouksessaan 14.6.2022. www.hyvaks.fi. Lisäksi puheenjohtaja on aktiivisesti vastannut järjestö- ja osallisuusprojektin kyselyihin ja tuonut esille eläkeläisjärjestöjen merkitystä terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden ylläpitäjinä ja ennaltaehkäisevän työn tekijöinä maakunnassa.


Neljän senioripiirin yhteistyö
Keski-Suomen kansallinen senioripiiri on mukana Lapin, Oulun ja Pohjanmaan senioripiiriverkostossa. 30.9. – 1.10.2022 järjestetään neljän senioripiirin kehittämisseminaari Jyväskylässä. Senioripiiriyhteistyön tavoitteena on vahvistaa yhdistysten osaamista, varmistaa alueen edustukset Senioriliiton toimielimissä ja lujittaa seniorijäsenten yhteisöllisyyttä.

 
Paikallinen edunvalvonta

Kuntien vanhusneuvostot ovat tärkeitä ikääntyvän väestön edunvalvojia. Senioriyhdistyksillä on edustaja oman kunnan vanhusneuvostossa, joka saa toimintaansa eväitä omalta senioriyhdistykseltään.
 

Valtakunnallinen edunvalvonta 

”Kansallinen senioriliitto ry harjoittaa edunvalvontatyötä valtakunnallisella tasolla esimerkiksi eläkeasioissa, ikäihmisten hyvinvoinnissa ja ikäihmisten asemasta yhteiskunnassa. Työssä hyödynnetään laajoja yhteiskunnallisia verkostoja ja liiton viestintäkanavia. Näitä ovat Patina -lehti, sosiaalinen media, liiton kotisivut ja suorat kontaktit lainsäätäjiin, muihin päättäjiin ja median edustajiin.”

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n (www.eetury.fi). Eetu ry tuottaa joka kolmas vuosi kyselytutkimuksen ”Huomisen kynnyksellä”, jossa on selvitetty suomalaisten 55–84-vuotiaiden käsityksiä ikääntyvien ja iäkkäiden ihmisten ongelmista maassamme, suhtautumista eläkeläisjärjestöihin, luottamusta eläkejärjestelmään ja siihen vaikuttaviin tahoihin. Viimeisin on vuodelta 2019.

Eetu ry:ssä Kansallisen senioriliiton edustajina ovat puheenjohtaja Anneli Taina, anneli.taina@kolumbus.fi, 0400 852 626 ja toiminnanjohtaja Maarit Kuikka, maarit.kuikka@senioriliitto.fi.

 Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry