Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenenä kasvatat joukkoamme ja sitä kautta koko järjestömme painoarvoa.
 

Piiri alueellisena edunvalvojana

Keski-Suomen kansallinen senioripiiri on jäsenenä eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnassa. Se muodostuu kuudesta suurimmasta keskisuomalaisesta eläkeläisjärjestöstä. Neuvosto pitää säännöllistä yhteyttä muun muassa alueen kansanedustajiin.


Paikallinen ja valtakunnallinen edunvalvonta

Paikallisyhdistyksiemme  jäsenet ovat mahdollisuuksiensa mukaan jäseninä paikallisissa vanhusneuvostoissa.

Valtakunnallisella tasolla kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.