Senioripiiri alueellisena edunvalvojana

Vuoden 2022 piirin uusi edunvalvontatehtävä on tehdä tunnetuksi Kansallisen senioriliiton aluevaalitavoitteita, jotka löytyvät
www.senioriliitto.fi/edunvalvonta/kannanotot ja muu
materiaali/vaaliteesit/aluevaalit 2022.

Kansallisen senioriliiton tavoitteena aluevaaleissa on, että ikääntyneen väestön tarpeet otetaan huomioon kaikessa suunnittelussa ja päätöksenteossa uusilla hyvinvointialueilla. Jokaisen tulee saada elää turvallista ja ihmisarvoista elämää kaikissa elämänvaiheissa.”

Lisäksi senioripiiri tulee hyödyntämään maakunnallisessa edunvalvontatehtävässään liittohallituksen kannanottoja mielipidekirjoituksissaan maakunnan lehdissä ja muissa tiedotusvälineissä.

Keski-Suomen kansallinen senioripiiri on jäsenenä Keski-Suomen eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnassa (KEN), jonka puheenjohtajana se jatkaa 28.2.2022 saakka. Puheenjohtajuus vaihtuu 1.3.2022 Kristillinen eläkeliitto ry:n Keski-Suomen piirijärjestölle.


Paikallinen edunvalvonta

Kuntien vanhusneuvostot ovat tärkeitä ikääntyvän väestön edunvalvojia. Senioriyhdistyksillä on edustaja oman kunnan vanhusneuvostossa, joka saa toimintaansa eväitä omalta senioriyhdistykseltään.

Valtakunnallinen edunvalvonta 

”Kansallinen senioriliitto ry harjoittaa edunvalvontatyötä valtakunnallisella tasolla esimerkiksi eläkeasioissa, ikäihmisten hyvinvoinnissa ja ikäihmisten asemasta yhteiskunnassa. Työssä hyödynnetään laajoja yhteiskunnallisia verkostoja ja liiton viestintäkanavia. Näitä ovat Patina -lehti, sosiaalinen media, liiton kotisivut ja suorat kontaktit lainsäätäjiin, muihin päättäjiin ja median edustajiin.”

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n (www.eetury.fi). Eetu ry tuottaa joka kolmas vuosi kyselytutkimuksen ”Huomisen kynnyksellä”, jossa on selvitetty suomalaisten 55–84-vuotiaiden käsityksiä ikääntyvien ja iäkkäiden ihmisten ongelmista maassamme, suhtautumista eläkeläisjärjestöihin, luottamusta eläkejärjestelmään ja siihen vaikuttaviin tahoihin. Viimeisin on vuodelta 2019.

Eetu ry:ssä Kansallisen senioriliiton edustajina ovat puheenjohtaja Anneli Taina, anneli.taina@kolumbus.fi, 0400 852 626 ja toiminnanjohtaja Maarit Kuikka, maarit.kuikka@senioriliitto.fi.

 Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠